JPME Entreprenad AB

Träd    Mark    Hästboxar    Kött

Kontakt

Jord och mark

Behöver du kontakta oss angående jord och markarbeten? Kontakta Johan Pettersson på mailadressen jp.entreprenad@gmail.com eller ring 
070-476 24 04

Kött och hästboxar

Har du frågor angående våra hästboxar och vårt kött? Kontakta Malin Eriksson på mailadressen mejp86@gmail.com eller ring 
070-390 59 18

JP entreprenad © 2021